Opći uvjeti poslovanja

1. Turistička agencija Molaris Travel DMC, Dubašljanska 76, 51511 Malinska (u daljnjem tekstu agencija), bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u svoje ime i za tuđi račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.island-krk-vacations.eu osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE
Upiti za rezervaciju smještaja šalju se elektroničkim putem ispunjavanjem formulara na web stranici agencije, pismeno faxom ili osobno u uredu agencije. Nakon prijema upita, agencija će provjeriti raspoloživost tražene usluge i potvrditi gostu traženu uslugu odnosno ponuditi zamjenske mogućnosti. Ukoliko gostu odgovara ponuda, potrebno je da agenciji pošalje završnu potvrdu i sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije, a potvrdom rezervacije ujedno potvrđuje i da je upoznat s Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, kao i Zaštitom podataka i privatnosti, te da ih u cijelosti prihvaća. Nakon što primi potvrdu rezervacije od Gosta, agencija šalje Gostu predračun za plaćanje akontacije sa svim neophodnim podacima za izvršenje plaćanja. Nakon što uplata pristigne na račun agencije, agencija šalje Gostu potvrdu tj. vaučer koji sadrži podatke o aranžmanu (podatke o domaćinu, podatke o gostu, datum dolaska i odlaska). Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u visini 15 - 30% ukupne cijene aranžmana, a ostatak iznosa Gost plaća davatelju usluge po dolasku.
NAČINI PLAĆANJA:
1. UPLATA GOTOVINOM u uredu agencije Molaris travel DMC, Dubašljanska 76, 51511 Malinska
2. UPLATA PUTEM BANKOVNE DOZNAKE NA ŽIRO RAČUN AGENCIJE (podaci za uplate na bankovne račune agencije dostavljaju se gostu na predračunu)
3. KREDITNOM KARTICOM (MASTERCARD, VISA, AMEX)
* bankarske troškove izvršene uplate snosi gost.

3. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE je objavljena uz svaku smještajnu jedinicu i uključuje: dnevni najam, posteljinu, opremljenu kuhinju (osim u slučaju najma soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina, te završno čišćenje. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja i ostvarive su samo uz prethodnu najavu (npr. naknade za kućne ljubimce ili prehranu) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u predračunu temeljem kojeg su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačenu na predračunu, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.
Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ako je boravak kraći od četiri noćenja, cijena se uvećava za 30,00%.

4. KATEGORIJA I OPIS USLUGA
Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji te je vlasnik dužan dodijeljenu kategoriju istaknuti na vidno mjesto. Standardi smještaja, prehrane, usluga i drugih pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna biti će dostupne dodatne plahte i ručnici za korištenje. Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14:00 sati, a na dan odlaska napuštaju je prije 10:00 sati. Predaja ključeva smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije.

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ
Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.
Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi ove agencije i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutra 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će izvršena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu, gost plaća 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
• za otkaz do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene smještaja,
• za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,
• za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja,
• za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.
Ako se gost ne pojavi u smještajnoj jedinici do ponoći na dan početka usluge, i ne kontaktira agenciju ili pružatelja usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi naplaćuju prema gore navedenom. Ukoliko nastali troškovi premašuju gore navedene troškove, agencija ima pravo naplatiti stvarno nastale troškove.
Ako gost nakon otkaza rezervacije pronađe novog korisnika za istu rezervaciju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove nastale zamjenom.

7. OBVEZA AGENCIJE je brinuti se o provedbi usluga, izboru usluga vlasnika te pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. OBVEZA VLASNIKA je osigurati pružanje gostu svih zakupljenih usluga te odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i izvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. OBVEZE GOSTA: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza, svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici i pripadajućoj opremi gost je dužan vlasniku u cijelosti nadoknaditi. Gost snosi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

9. PRTLJAGA
Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnoj jedinici.

10. PUTNO OSIGURANJE
Agencija pruža gostu mogućnost prihvata "paket" putnog osiguranja, a koje u sebi obuhvaća sljedeće:
• zdravstveno osiguranje putnika tijekom boravka u RH
• osiguranje prtljage
• osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
• osiguranje od otkaza putovanja
U znak prihvata "paketa" putnog osiguranja gost se prilikom prijave, ispunjavajući formular za rezervacijom, o tome potvrdno izražava. Prilikom konačnog obračuna, te usluge će mu se posebno zaračunati. Gost će se prethodno upoznati sa cijenom usluga osiguravajućeg društva i naknadom agenciji za obavljene usluge. Potvrda o uplaćenom "paketu" putnog osiguranja će se priložiti vaucheru i odaslati gostu na njegovu kućnu adresu.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su plaćene usluge iz ponude nekvalitetno izvršene ili nisu uopće izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije prigovor podnosi zasebno.
Postupak u svezi s prigovorom:
• Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznosi vlasniku.
• Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara vlasniku uplaćenoj usluzi. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ili uslugu ponuditi uslugu manje vrijednosti. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
• Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj te teko ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.
• Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora predati pisani prigovor (uz potpisano izvješće od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima) u agenciju, poslati e-mailom na adresu agencije info@molaris.com.hr ili poštom na Turistička agencija Molaris travel DMC, Dubašljanska 76, 51511 Malinska. Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

12. NADLEŽNOST SUDA
Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku.

13. OPĆI UVJETI
Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.