Kultura na Kvarneru

Kultura na Kvarneru

U kulturni opus pojedinog naroda i kraja, u ovom slučaju na području Kvarnera, ne spadaju samo pismenost i književnost već kulturu čine i sve one odrednice koje unapređuju, olakšavaju i uljepšavaju život.
Kroz povijesne mijene ovim su krajem prolazili brojni osvajači, koji su se ovdje, s razlogom vjerujemo, uljudili i opitomili.

Iako su podosta oduzeli, nerijetko su za sobom i ostavljali nešto od kulture od koje su potekli. Spomenut ćemo tako kulture između ostalih ilirska plemena Japode i Liburne, zatim Rimljane, Bizant i Veneciju. Ipak, ono najbitnije za istaknuti vodi nas u konac 6. i početak 7. stoljeća kada na ovo područje dolaze i Hrvati.
U 9. i 10. stoljeću, na ovo područje, a posebice na otok Krk dolaze učenici grčkih prosvjetitelja Ćirila i Metoda, te proširuju pismenost na staroslavenskom pismu glagoljici.

Nazivom "Terra incognita" (nepoznata zemlja), stari su kartografi označavali one krajeve svijeta koji u njihovo vrijeme još nisu bili istraženi.

Iako je regija Kvarner geografima poznata i definirana zemlja, mnoge njezine kulturno-povijesne pojedinosti ostaju zainteresiranom posjetiocu i sada prava terra incognita.
Pružite nam priliku i sa zadovoljstvom ćemo Vas upoznati s bogatstvom kulturne baštine ove "nepoznate zemlje" i interesantnim pričama i događajima koji se uz njih vezuju a dio su naše bogate, slavne prošlosti.